mmm

 

Anna-Juliane Peetz-Ullman

Bilder

*****

Vedic Art

Publikationer

mmm

På "Prima la Musica!" publiceras den nya samlingsutgavan av David Pohles verk; mina editioner av hans andliga vokalverk finns med. Mer på www.primalamusica.com

*****

2019-2020 jobbar jag tillsammans med Mattias Lundberg och Fanny Stenback i projektet SweLiMus med digitalisering och katalogisering av handskriven liturgisk musik i Sverige.

*****

Jag startar eget! Från och med januari 2020 hittar du mig på ateljé Ullbjörnen, www.ullbjornen.se i vackra Braås - välkommen!

*****

Jag finns på facebook: www.facebook.com/julianepeetzullman

mmm
Aktuellt:

Anna-Juliane Peetz-Ullman, född Peetz
Musikvetare och konstnär

föddes den 28 oktober 1979 i Stuttgart i södra Tyskland

gick på Pestalozzi-Gymnasium München mellan 1991 och 1999

studerade musikvetenskap för Prof. Dr. Ulrich Konrad i Würzburg, sidoämnen: äldre tysk litteraturvetenskap och tysk språkvetenskap

tog masterexamen den 12 januari 2005

levde från mars 2005 till september 2008 i Uppsala

från och med den 1 oktober 2008 vetenskaplig medarbetare vid Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

2011-2014 medarbetare inom DFG-projektet "Gelegenheitsmusik des Ostseeraums vom 16. bis 18. Jahrhundert"

flyttade tillbaka till Sverige i september 2017, jobbade som tyskalärare och studerade kompletterande pedagogik vid Linnéuniversitetet

studier vid Högskolan i Borås, masterprogram Digitala bibliotek och informationstjänster, avslutas i juni 2020

medarbetare i SeLiMus-projektet 2019-2020

startar företaget Ullbjörnen AB tillsammans med Erik "Hubbe" Ullman i januari 2020

Särskilda intressen och specialområden:
Barockmusik, speciellt från 1600-talet
Katalogisering och Digitalisering av musikalier

Måleri, utbildat lärare i kreativitetsmetoden Vedic Art

Instrument: Kontrabas, piano, cello, fiol, blockflöjt, gitarr (ackordcomp)

 

 

Senast uppdaterat 2019-02-01      © Juliane Peetz 2008     Foto: Magnus Jansheden, Uppsala