Att sjunga med barn (för pedagoger) - kurskod MU20-04

Vill du vidareutbilda dig som pedagog? Vill du lära dig att sjunga med barn på ett sätt som främjar barnens röstutveckling och är roligt?

Vi erbjuder en kurs för dig som är pedagog i förskolan, på lågstadiet, på fritidshemmet eller församlingspedagog, eller för dig som sjunger med yngre barn av andra skäl.

Kursen består av tre delar: en teoretisk del, en praktisk del med övningar, och en coachingdel med barnen i verksamheten (om möjligt, kan även organiseras på annat sätt). Det är möjligt att lägga de två första delarna på en dag (t ex studiedag) och coachingen på dagen efter, men även andra upplägg kan diskuteras. Kursen omfattar minst 8 timmar.

Pris per deltagare: 3 000,- SEK när minst tre pedagoger deltar

Välkommen att boka via mail: info@ullbjornen.se eller telefon: 0729-724667
Ange kurskod MU20-04, namn på alla deltagare och verksamheten. Sen bestämmer vi resten tillsammans.